Proč film & spiritualita?

  • Dobré filmy v člověku mohou probouzet otázky po smyslu existence, inspirují k sebereflexi a hledání přesahu. Právě takovým filmům a jejich tvůrcům se věnujeme.

  • Chápeme film jako nástroj umožňující rozvoj na spirituální, duchovní i duševní úrovni.

  • Chceme diváky inspirovat k intenzivnějšímu a kreativnějšímu filmovému zážitku.

O nas Jirsa Sabol uprava

Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.

vedoucí pražského studia televize Noe, filmový publicista, dramaturg filmového cyklu Film & spiritualita v Městské knihovně Praha, člen řady ekumenických porot (Cannes, Berlín, Locarno, Varšava, Karlovy Vary, Zlín ad.)

Mgr. Ondřej Sabol

absolvent filmové vědy v Olomouci, živí se jako grafik a copywriter, spoluorganizátor a vedoucí semináře Spiritualita a film na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary