Proč film & spiritualita?

  • Dobré filmy v člověku mohou probouzet otázky po smyslu existence, inspirují k sebereflexi a hledání přesahu. Právě takovým filmům a jejich tvůrcům se věnujeme.

  • Chápeme film jako nástroj umožňující rozvoj na spirituální, duchovní i duševní úrovni.

  • Chceme diváky inspirovat k intenzivnějšímu a kreativnějšímu filmovému zážitku.

O nas Jirsa Sabol uprava

Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.

– vedoucí pražského studia televize Noe, filmový publicista, dramaturg filmového cyklu Film & spiritualita v Městské knihovně Praha, člen řady ekumenických porot (Cannes, Berlín, Locarno, Varšava, Karlovy Vary, Zlín ad.) 

Mgr. Ondřej Sabol

– absolvent filmové vědy v Olomouci, živí se jako grafik a copywriter, spoluorganizátor a vedoucí semináře Spiritualita a film na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary


> Disertační práce Lukáše Jirsy / Sociologická imaginace a film v kulturologické perspektivě 

> Rozhovor s Ondřejem Sabolem / Duchovní film je pro mě i Terminátor

> Společný rozhovor v pořadu Hergot! / Karlovarské spirituální tipy

Reportáž ze semináře na MFF Karlovy Vary: