Studie

Seans

Esej Andreje Chovance o ázerbajdžánském animovaném filmu Seance (1987), reflektujícím proces vnímání a prožívání uměleckého díla. Film Frangiz Kurbanové můžete zhlédnout přímo v článku.

Strom života

Luďek Čertík se rozepsal o rozšířené verzi Stromu života (Criterion Collection). Všímá si režisérova nezaměnitelného citu pro zobrazování všeho živého a prostupování osobní perspektivy s kosmickou.

Odkud se vzala neodolatelná touha vytvářet? Co je smyslem umění? Přes 400 stran hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky v disertaci doc. Suchánka.

Disertační práce popisuje způsoby, jimiž může být ve filmu vyjádřena náboženská zkušenost. Autor přináší komparaci nejinspirativnějších teorií spirituality ve filmu.

Disertační práce zkoumá možnosti vztahu sociologické imaginace a filmu v návaznosti na současný rychle se proměňující život člověka na planetě Zemi.